Enni haastaa luontoon

Kilpailun säännöt

Järjestäjä
Kaslink Aito Oy, Tanssilavantie 10, 45610 KORIA

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen peruskoulun 1.-9. luokat.

Kilpailuaika
Kilpailuaika on 16.9.-30.11.2019. Tämän jälkeen Enni Rukajärvi valitsee kolme innostavinta hakemusta, joista kuvataan videotarinat 9.12.2019 alkavalla viikolla. Kilpailun voittaja valitaan äänestyksellä, joka on käynnissä 1.-31.1.2020.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan kertomalla vapaamuotoisella, sähköisellä hakemuksella, miten koululuokka on liikkunut ja nauttinut luonnosta syksyn 2019 aikana. Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kaslinkaito.fi/ennihaastaaluontoon. Yksi koululuokka voi lähettää kilpailuun vain yhden hakemuksen. Hakemuksen lähettää luokan opettaja tai luokanvalvoja.

Kilpailu on vastikkeeton
Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista.

Palkinto
Kilpailun palkinto on matka Rukalle kevättalvella 2020 koko koululuokalle, opettajalle tai luokanvalvojalle sekä 5 täysi-ikäiselle valvojalle. Palkinto sisältää kaikki matka- ja ruokakulut sekä liikunta-aktiviteettien kulut ja urheiluvälineiden vuokrakulut. Kilpailuun osallistuneilta edellytetään säänmukaiset ulkoiluvaatteet.  Palkintomatkan ajankohtaa ei voi muuttaa, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi. Palkinnon arvo on noin 20 000 euroa. Palkinnon lopullinen arvo riippuu matkalle lähtevien henkilöiden määrästä.

Palkinnon luovutus
Kolmen jatkoon päässeen luokan yhteyshenkilölle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.11.2019 jälkeen. Mikäli yhteyshenkilöitä ei tavoiteta kahden päivän kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle uusi luokka. Äänestyksen voittaneelle luokalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 31.1.2020 jälkeen. Mikäli yhteyshenkilöä ei tavoiteta seitsemän päivän kuluessa, järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkinto seuraavaksi eniten ääniä keränneelle luokalle.

Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Markkinointilupa
Osallistuessaan kilpailuun osallistujat antavat järjestäjälle, Rukalle ja Enni Rukajärvelle luvan käyttää hakemuksia sekä kolmen jatkoon päässeen luokan videohakemuksia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään eri kanavissa. Kilpailun voittajan palkintomatkalta kuvataan kuva- ja videomateriaalia, jota järjestäjä, Ruka ja Enni Rukajärvi voivat käyttää omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään eri kanavissa. Kolmelta jatkoon päässeeltä luokalta pyydetään kuvausluvat täysi-ikäisen huoltajan allekirjoituksella.

Ehdot
Kilpailumatkalle lähtevä voittajaluokka täyttää vastuuvapauslomakkeet täysi-ikäisen huoltajan allekirjoituksella.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.